Kỹ năng Lãnh đạo Nâng cao

Đào tạo Lãnh đạo dựa trên Chuẩn Năng lực Lãnh đạo

mobiliser phát triển chương trình đào tạo lãnh đạo dựa trên khung năng lực lãnh đạo. Đối tượng tham gia là đội ngũ quản lý từ Trưởng nhóm, Lãnh đạo cấp phòng ban đến Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo lãnh đạo từ cấp cơ sở đến cấp chiến lược.

apollo

everest

atlantic

everest

Kỹ năng lãnh đạo nâng cao (Everest©)

Mô tả
alpha-sales
Chương trình Everest© cung cấp các kỹ năng lãnh đạo nâng cao dành cho các nhà quản lý. Các kỹ năng lãnh đạo nâng cao giúp cho các nhà quản lý thực hiện tối ưu hóa các quy trình, nguồn lực và kết quả công việc từ những đơn vị mình phụ trách (các khu vực, bộ phận khác nhau) với tầm nhìn và mục tiêu dài hạn của tổ chức.
Thời lượng
Duration
● 2 ngày++
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Giám đốc và các nhà quản lý cấp phòng ban.
● Các nhà quản lý có các nhà quản lý khác báo cáo.
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Khung năng lực lãnh đạo
● Các phong cách lãnh đạo
● Huấn luyện theo tình huống
● Tạo lòng tin
● Thuyết phục
● Quản lý kết quả công việc
● Phản hồi
● Tạo lập nhóm làm việc hiệu quả cao
Công cụ và hoạt động
Activities and Tools
● Khung năng lực lãnh đạo
● Công thức thiết lập hình ảnh lãnh đạo
● Quy trình huấn luyện
● Khung huấn luyện ý chí – năng lực
● Công thức lòng tin
● Công thức thuyết phục hiệu quả
● Khung quản lý kết quả công việc
● Khung phản hồi
● Công thức HPT
leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …