Kỹ năng Bán hàng Nâng cao

Đào tạo Bán hàng dựa trên Chuẩn Năng lực Bán hàng

Mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo bán hàng từ cơ bản đến nâng cao. Đối tượng tham gia là lực lượng bán hàng, giám sát, quản lý bán hàng.

Các chương trình đào tạo của Mobiliser phát triển trên cơ sở các thực tiễn tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi đã xây dựng khung năng lực bán hàng theo từng vị trí và phát triển các chương trình đào tạo bán hàng ở từng cấp độ dựa trên khung năng lực này.

alpha-sales
Kỹ năng Bán hàng Cơ bản
mexcelling
Kỹ năng Bán hàng Nâng cao
cps
Kỹ năng Quản lý Bán hàng

mexcelling

Kỹ năng Bán hàng Nâng cao (mExcelling©)

Mô tả
alpha-sales
● Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng nâng cao giúp cho lực lượng bán hàng nâng cao các kỹ năng trong bán hàng và vận dụng những kỹ năng này mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn
Thời lượng
Duration
● 2 ngày
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Cán bộ, nhân viên lực lượng bán hàng, kinh doanh đã tham dự chương trình alphaSales©
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Xây dựng hồ sơ khách hàng
● Phân tích cơ hội bán hàng
● Thiết lập quan hệ với các khách hàng chủ chốt
● Mô hình đánh giá lợi ích của khách hàng
● Nghe hiệu quả và đặt câu hỏi thăm dò
● Giao tiếp theo hành vi tính cách của khách hàng
● Xây dựng lòng tin với khách hàng
● Các cuộc điện thoại bán hàng
● Xử lý các từ chối mua hàng
● Các kiểu ra quyết định và chốt bán hàng
● Quy trình dịch vụ chăm sóc khách hàng
● Cân bằng công việc và cuộc sống
Công cụ và hoạt động

Activities and Tools
● Phân tích mối quan hệ với các bên tham gia vào quá trình mua
● Tìm kiếm bằng chứng để làm việc với các khách hàng chủ chốt
● Xây dựng mô hình đánh giá lợi ích của khách hàng
● Luyện tập kỹ năng nghe và đặt câu hỏi
● Thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin với khách hàng
● Chuẩn bị và thực hiện cuộc gọi bán hàng
● Lập kế hoạch xử lý từ chối
● Thiết lập quy trình chăm sóc khách hàng
● Thiết lập kế hoạch cân bằng công việc và cuộc sống
leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

Users are then encouraged research paper services cheap to share their interpretation of the inkblot on google plus, facebook or twitter.