Kỹ năng Bán hàng Cơ bản

Đào tạo Bán hàng dựa trên Chuẩn Năng lực Bán hàng

Mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo bán hàng từ cơ bản đến nâng cao. Đối tượng tham gia là lực lượng bán hàng, giám sát, quản lý bán hàng.

Các chương trình đào tạo của Mobiliser phát triển trên cơ sở các thực tiễn tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi đã xây dựng khung năng lực bán hàng theo từng vị trí và phát triển các chương trình đào tạo bán hàng ở từng cấp độ dựa trên khung năng lực này.

alpha-sales
Kỹ năng Bán hàng Cơ bản
mexcelling
Kỹ năng Bán hàng Nâng cao
cps
Kỹ năng Quản lý Bán hàng


alpha-sales

Kỹ năng Bán hàng Cơ bản (alphaSales©)

Mô tả
alpha-sales

● Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cơ bản (alphaSales©) giúp cho lực lượng bán hàng hiểu rõ về các bước cơ bản trong bán hàng và vận dụng các bước này vào thực tế công việc hàng ngày.
Thời lượng
Duration
● 2 ngày
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Cán bộ, nhân viên lực lượng bán hàng, kinh doanh
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Các bước bán hàng cơ bản
● Công thức bán hàng trong ngành
● Tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng
● Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
● Phễu giao tiếp và các kỹ thuật giao tiếp với khách hàng
● Mô hình trình bày và thuyết trình với khách hàng
● Thuyết phục khách hàng và các loại bằng chứng sử dụng
● Vòng tròn sản phẩm và câu nói lợi ích
● Các loại từ chối mua hàng và mô hình xử lý từ chối mua hàng
● Mô hình và kỹ thuật kết thúc bán hàng
● Hệ thống theo dõi bán hàng
Công cụ và hoạt động
Activities and Tools
● Lập lịch trình làm việc
● Xây dựng công thức bán hàng
● Chuẩn hóa quy trình làm việc với khách hàng
● Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá khách hàng tiềm năng
● Lập phiếu thông tin khách hàng
● Xây dựng kịch bản tiếp xúc với khách hàng
● Viết câu nói lợi ích
● Xử lý các từ chối mua hàng
● Diễn vai theo kịch bản bán hàng
leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

Be able to write my essay in time! Obtain paperwork from your specialist club which provides pieces of paper publishing on any sort of topic. cheap, unique and Fast