Kỹ năng Quản lý Bán hàng

Đào tạo Bán hàng dựa trên Chuẩn Năng lực Bán hàng

Mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo bán hàng từ cơ bản đến nâng cao. Đối tượng tham gia là lực lượng bán hàng, giám sát, quản lý bán hàng.

Các chương trình đào tạo của Mobiliser phát triển trên cơ sở các thực tiễn tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi đã xây dựng khung năng lực bán hàng theo từng vị trí và phát triển các chương trình đào tạo bán hàng ở từng cấp độ dựa trên khung năng lực này.

alpha-sales
Kỹ năng Bán hàng Cơ bản
mexcelling
Kỹ năng Bán hàng Nâng cao
cps
Kỹ năng Quản lý Bán hàng

smt

Kỹ năng Quản lý Bán hàng(AceTools©)

Mô tả
alpha-sales
● Chương trình AceTools© cung cấp các kỹ năng quản lý bán hàng thiết yếu, ứng dụng trong công việc hàng ngày của các quản lý bán hàng.
Thời lượng
Duration
● 2 ngày
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Giám sát bán hàng
● Quản lý bán hàng, Quản lý vùng, Quản lý khu vực
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Trách nhiệm của Quản lý bán hàng
● Quản lý thời gian của Nhà quản lý
● Phát triển các Chương trình Đào tạo Bán hàng dành cho đội Kinh doanh, Bán hàng
● Tổ chức các cuộc họp bán hàng hiệu quả
● Thiết lập các mục tiêu chiến lược của đội bán hàng
● Tuyển dụng và gìn giữ những Nhân viên Bán hàng Giỏi
● Hiểu các Khách hàng Mơ ước
● Lập Kế hoạch Bán hàng
● Xây dựng và Quản lý các Đội Bán hàng Hiệu quả
● Khích lệ, động viên các Đội Bán hàng
● Huấn luyện Kết quả
Công cụ và hoạt động
Activities and Tools
● Các vai trò của Quản lý Bán hàng
● Khung Quản lý Thời gian
● Quy trình Đào tạo và Kết quả Đào tạo
● Công thức tổ chức cuộc họp
● Quy trình 3Ps
● Các Mục tiêu Bán hàng Chiến lược đứng trên Quan điểm của Khách hàng
● Công thức tuyển dụng
● Các bước tiếp cận khách hàng mơ ước
● 5Ps về Nhóm
● Ma trận IU
● mDISC
● Quy trình huấn luyện
leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …