Các chương trình teambuilding

Cover essays to ace your exams with soaring colors. Our reliable authorities will make use of the quickest the perfect time to interact with your work deadlines and provide contents of the highest quality

Our high quality essay freelance writers will benefit you out directly on time. We will ensure that brief essay creator means that not merely very fast and bang promptly show results but more most appropriate and operated experience

Đào tạo Nhóm lồng ghép trong các Cuộc họp và Sự kiện của công ty

mobiliser phát triển các chương trình đào tạo về nhóm trên cơ sở các thực tiễn mới nhất về xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả cao trên thế giới. Các hoạt động trải nghiệm, giá trị của tổ chức được tích hợp trong chương trình.

mobiliser phát triển, lồng ghép các chương trình đào tạo nhóm trong các hội thảo chiến lược, các cuộc họp rà soát kết quả kinh doanh, các chương trình nghỉ dưỡng nhằm tăng cường việc vận dụng các giá trị của công ty vào thực tiễn công việc hàng ngày.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

i2we
Kỹ năng Làm việc Nhóm
cheers
Kỹ năng Quản lý Nhóm
team-success
Các chương trình teambuilding
cheers

Các chương trình teambuilding(Cheers©)

Mô tả
alpha-sales
● Chương trình Cheers© - Fun with Learning Teambuilding tạo lập môi trường trải nghiệm nhóm theo chủ để, ứng dụng trong các cuộc họp, kỳ nghỉ và các sự kiện của công ty.
Thời lượng
Duration
● ½ ngày++
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Cán bộ quản lý các cấp
● Toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Thiết lập các nhóm làm việc
● Thiết lập các quy tắc trong làm việc nhóm
● 5Ps về nhóm
● Tiếp nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ
● Giá trị công ty và hành vi nhóm
● Chủ đề chương trình và làm việc nhóm
● Trải nghiệm nhóm
● Lồng ghép với các hoạt động trong cuộc họp, kỳ nghỉ và các sự kiện
Công cụ và hoạt động
team
● Thiết kế tên gọi và quy tắc làm việc của nhóm
● 5Ps về Nhóm
● Khung 5W2H
● Nút thắt/Human Knots
● Điệp vụ bất khả thi/Mission Impossible
● Con rồng của Nhà vua/The King's Dragon
● Người vận chuyển/The Transporter
● Tầng thứ 13/The 13th Floor
● Avatar/Avatar
● Đại hồng thủy/Noah
● Bên nhau/Together
● Giải cứu cá heo/Big Miracle
● Phi công siêu đẳng/Top Gun
● Chuyến tàu tốc hành/The Shinkansen
● Du hành giữa các vì sao
● Las Vegas
● Kho báu của Nhà vua/Ly Dynasty
● Tẩu thoát/Getaway
leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser phát triển, lồng ghép các chương trình đào tạo nhóm trong các hội thảo chiến lược, các cuộc họp rà soát kết quả kinh doanh, các chương trình nghỉ dưỡng nhằm tăng cường việc vận dụng các giá trị của công ty vào thực tiễn công việc hàng ngày.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …