Đội ngũ

Highly-Committed

Hiện thực. Cam kết cao. Hướng tới kết quả.

Đội ngũ giảng viên của mobiliser bao gồm các nhà hoạt động thực tiễn, các diễn giả trên toàn cầu đến các chuyên gia, giảng viên tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng tới việc đạt được mục tiêu và cam kết cao trong việc tạo ra những kết quả hữu hình với khách hàng.

Các giảng viên, chuyên gia đa quốc gia của mobiliser trung thực, trách nhiệm và tận tâm, có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, tư vấn và quản trị kinh doanh quốc tế. Chúng tôi sử dụng đa ngôn ngữ trong công việc bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Malay, tiếng Thái, tiếng Pháp và tiếng Đức.

small-difference

Một khác biệt nhỏ trong thực thi có thể dẫn đến một khác biệt lớn trong kết quả.

mobiliser luôn hướng đến việc đạt được kết quả kỳ vọng của khách hàng trong mỗi lần giao dịch và phục vụ khách hàng. Chúng tôi cổ vũ từng người học trong việc ứng dụng ý tưởng (dù là nhỏ bé hay rất lớn lao) vào công việc hàng ngày. Một hành động ứng dụng thực tiễn và mang lại kết quả có ý nghĩa với bản thân người học và tổ chức thì tốt hơn hàng loạt ý tưởng ứng dụng mà không đi kèm với hành động.

leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM (Mobiliser Breakthrough Training Model – MBTTM) nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …