Kỹ năng Lãnh đạo Cấp cao

Purchase your essay belonging to the recommended proficient penning service provider out there as a substitute to investing hours and hours staring at your display screen. Purchase your papers now and receive a price reduction

Đào tạo Lãnh đạo dựa trên Chuẩn Năng lực Lãnh đạo

mobiliser phát triển chương trình đào tạo lãnh đạo dựa trên khung năng lực lãnh đạo. Đối tượng tham gia là đội ngũ quản lý từ Trưởng nhóm, Lãnh đạo cấp phòng ban đến Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo lãnh đạo từ cấp cơ sở đến cấp chiến lược.

apollo

everest

atlantic

apollo

Kỹ năng lãnh đạo cấp cao (Apollo©)

Mô tả
alpha-sales
Chương trình Apollo© cung cấp kỹ năng lãnh đạo dành cho các nhà quản trị cấp cao. Chương trình giúp cho các nhà lãnh đạo dẫn dắt, thổi lửa và hiện thực hóa tầm nhìn, chiến lược của công ty.
Thời lượng
Duration
● 2 ngày++
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Các giám đốc chịu trách nhiệm cho toàn bộ mảng kinh doanh, mảng chức năng và toàn bộ hoạt động của công ty.
● Thành viên Hội đồng Quản trị.
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Khung năng lực lãnh đạo
● Thể hiện tầm vóc lãnh đạo
● Huấn luyện theo tình huống
● Tạo lòng tin
● Quản lý kết quả công việc
● Quản lý xung đột
● Quản lý khủng hoảng
● Tạo lập nhóm làm việc hiệu quả cao
● Lập kế hoạch kinh doanh
● Thiết kế mô hình kinh doanh
Công cụ và hoạt động
Activities and Tools
● Khung năng lực lãnh đạo
● EQ và IQ
● Công thức tạo dựng hình ảnh lãnh đạo
● Công thức lòng tin
● Khung quản lý kết quả công việc
● 5 phương pháp giải quyết xung đột
● Khung quản lý khủng hoảng
● Công thức HPT
● Danh mục kiểm tra kế hoạch kinh doanh
● Khung thiết kế mô hình kinh doanh

leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

At our writing articles service plans you possibly can find essay freelance writers for virtually every spending plan. We ensure the highest quality of the report they feature