Kỹ năng Quản lý Nhóm

Đào tạo Nhóm lồng ghép trong các Cuộc họp và Sự kiện của công ty

mobiliser phát triển các chương trình đào tạo về nhóm trên cơ sở các thực tiễn mới nhất về xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả cao trên thế giới. Các hoạt động trải nghiệm, giá trị của tổ chức được tích hợp trong chương trình.

mobiliser phát triển, lồng ghép các chương trình đào tạo nhóm trong các hội thảo chiến lược, các cuộc họp rà soát kết quả kinh doanh, các chương trình nghỉ dưỡng nhằm tăng cường việc vận dụng các giá trị của công ty vào thực tiễn công việc hàng ngày.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

i2we
Kỹ năng Làm việc Nhóm
cheers
Kỹ năng Quản lý Nhóm
team-success
Các chương trình teambuilding
team success

Kỹ năng Quản lý Nhóm (TeamSuccess©)

Mô tả
alpha-sales
Chương trình TeamSuccess© - Quản lý nhóm làm việc hiệu quả cao cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý nhóm làm việc, luyện tập các kỹ năng cần thiết cho quản lý nhóm và trải nghiệm, ứng dụng các hoạt động nhóm, rút ra các bài học cho việc vận dụng vào thực tế công việc quản lý.
Thời lượng
Duration
● 2 ngày++
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Cán bộ quản lý các cấp
● Các trưởng nhóm và các thành viên thường xuyên làm việc nhóm
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Nhóm và các thành phần của nhóm
● Các loại nhóm làm việc
● Các tình huống cần thành lập nhóm
● Các giai đoạn phát triển của nhóm
● Nhóm làm việc hiệu quả cao
● Quy trình vận hành nhóm làm việc hiệu quả
● Phong cách giao tiếp trong nhóm
● Điều hành nhóm làm việc
● Thiết lập mục tiêu chung của nhóm
● Tổ chức các cuộc họp nhóm hiệu quả
● Giải quyết xung đột trong nhóm
● Khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm làm việc
● Đánh giá hiệu quả hoạt động nhóm
● Giá trị của công ty và hành vi nhóm
Công cụ và hoạt động
team
● 5Ps về nhóm
● Các giai đoạn phát triển của nhóm: FSNP
● Khung HPT
● Khung 5W2H
● mDISC
● Cửa sổ Johari
● Công thức lòng tin
● Công thức thuyết phục hiệu quả
● 5 phương pháp giải quyết xung đột
● Hoạt động trải nghiệm
 • Nút thắt

 • Điệp vụ bất khả thi

 • Con rồng của Nhà vua

 • Người vận chuyển

 • Tầng thứ 13

 • Avatar/Avatar

 • Đại hồng thủy

 • Bên nhau

 • Giải cứu cá heo

 • Phi công siêu đẳng

 • Chuyến tàu tốc hành

 • Du hành giữa các vì sao

 • Las Vegas

 • Kho báu của Nhà vua

 • Tẩu thoát


leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser phát triển, lồng ghép các chương trình đào tạo nhóm trong các hội thảo chiến lược, các cuộc họp rà soát kết quả kinh doanh, các chương trình nghỉ dưỡng nhằm tăng cường việc vận dụng các giá trị của công ty vào thực tiễn công việc hàng ngày.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …


mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

Do you possess anxieties about handling top rated old fashioned paper authoring specialist? Our essay freelance writers offer you most important-quality methods of you. Get college or university essay to purchase around the web

Our essay producing services are utterly new solution for everybody. We producing top quality penning servicing and being able to help college students publish their unique papers