Kỹ năng Làm việc Nhóm

Our British essay writing articles assist is the highest quality only one along with a huge number of others you accomplished on the road. You can easily offer you a maximum range of essay authoring expertise that you desire

The highest task authoring care you will have been in need of is here. Click this link to ascertain all the different disciplines we might gladly help you with

Đào tạo Nhóm lồng ghép trong các Cuộc họp và Sự kiện của công ty

mobiliser phát triển các chương trình đào tạo về nhóm trên cơ sở các thực tiễn mới nhất về xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả cao trên thế giới. Các hoạt động trải nghiệm, giá trị của tổ chức được tích hợp trong chương trình.

mobiliser phát triển, lồng ghép các chương trình đào tạo nhóm trong các hội thảo chiến lược, các cuộc họp rà soát kết quả kinh doanh, các chương trình nghỉ dưỡng nhằm tăng cường việc vận dụng các giá trị của công ty vào thực tiễn công việc hàng ngày.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

i2we
Kỹ năng Làm việc Nhóm
cheers
Kỹ năng Quản lý Nhóm
team-success
Các chương trình teambuilding
i2we

Kỹ năng làm việc Nhóm (i2we©)

Mô tả
alpha-sales
● Chương trình i2We© - Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả (Effective Teamworking) cung cấp các kiến thức cơ bản về làm việc nhóm và trải nghiệm, ứng dụng các hoạt động nhóm, rút ra các bài học cho việc vận dụng vào thực tế công việc.

Thời lượng
Duration
● 1 ngày++
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Cán bộ, nhân viên trong cùng phòng ban, bộ phận, công ty
● Thành viên các nhóm mới thành lập
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Nhóm và các thành phần của nhóm
● Phong cách giao tiếp trong nhóm
● Giải quyết xung đột trong nhóm
● Giá trị của công ty và hành vi nhóm
● Nhóm làm việc hiệu quả cao
Công cụ và hoạt động
Activities and Tools
● 5Ps về nhóm
● mDISC
● Cửa sổ Johari
● Hoạt động trải nghiệm
 • Nút thắt

 • Điệp vụ bất khả thi

 • Con rồng của Nhà vua

 • Người vận chuyển

 • Tầng thứ 13

 • Avatar

 • Đại hồng thủy

 • Bên nhau

 • Giải cứu cá heo

 • Phi công siêu đẳng

 • Chuyến tàu tốc hành

 • Du hành giữa các vì sao

 • Las Vegas

 • Kho báu của Nhà vua

 • Tẩu thoát


leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …